BLACKBERRY KUSH x DURBAN POISON F1

$150.00

(Hybrid | Blackberry Kush ♀ x Durban Poison ♂ | 9-10 Weeks Indoors / October Outdoors)

Description

(Hybrid | Blackberry Kush ♀ x Durban Poison ♂ | 9-10 Weeks Indoors / October Outdoors)